Arhiva novosti

Poštovani korisnici,
veliko nam je zadovoljstvo pozvati Vas na prezentaciju modula SPI/Registar nerazvrstanih cesta. 

Nakon uspješno održane četiri proljetne Koordinacije grado/načelnika (Baška 05/2010, Vodice 05/2011, Rabac-Labin 05/2012 i Biograd 04/2013), ovog proljeća smo odlučili organizirati petu po redu Koordinaciju u suradnji s Udrugom gradova.

Zakonom o cestama (NN 81/11, 22/13, 54/13) i novelama navedenog zakona u potpunosti je razvrstano ukupno 26.963,9 kilometara cesta u RH.

Objavljen je novi BILTEN u kojem možete naći više aktualnih informacija.

Poštovani korisnici,

ovim putem Vas obavještavamo da će se ove godine održati šesti LC TECHNOLOGY DAY. Planirani datum održavanja ovog događaja je 30. svibanj 2014. godine, mjesto održavanja i program rada bit će naknadno definirani.

Nakon implementacije SPI/Uredskog poslovanja u svim upravnim odjelima Virovitičko podravske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša je uz pomoć konzultanta za uredsko poslovanje napravio korak dalje i počeo provoditi postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada kroz SPI/Uredsko poslovanje na način da se iz sustava ispisuju svi dokumenti koji se pojavljuju u procesu legalizacije i za svaki se predmet prati u kojoj je fazi rješavanja.

Izmjenom Zakona i Pravilnika o PDV-u u prosincu 2013. godine koji se primjenjuje od 01.01.2014. godine, Porezna uprava objavila je novi PDV i PDV-K obrazac za 2014. godinu.

Objavljen je novi BILTEN u kojem možete naći više aktualnih informacija.

Pravilnik o Porezu na dohodak doživio je izmjenu koja je objavljena u NN br. 160/13, a kojim su prošireni postojeći Prilozi. 

Kao što već znate, obrazac JOPPD – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja započeo je s primjenom 1. siječnja 2014. godine.