Nakon uspjeha koji su polučile Akademije za čelike i pročelnike održane u Zadru, Šibeniku i Zagrebu, odlučili smo vodeće ljude lokalnih sredina okupiti na još jednoj edukaciji i to ovaj put u zelenom gradu Osijeku. Akademija pod nazivom „Ograničenja, obveze i izazovi u upravljanju lokalnim jedinicama“ održat će 9. i 10. studenog u hotelu Osijek gdje ćemo ponovno imati priliku raspraviti sve aktualne teme i problematiku jedinica lokalne samouprave s ciljem poboljšanja kvalitete njihovog poslovanja.

Upravo stoga brojni stručnjaci različitih područja bit će na raspolaganju svim polaznicima, te će im uz pripremljena predavanja odgovarati i na sva pitanja te dati savjete uz pomoć kojih će bolje razumjeti određene zakonske propise, te lakše riješiti izazove koji se nađu pred njima.

Ključne teme

S obzirom na to, dakako neizbježne su teme vezane uz novu Uredbu o uredskom poslovanju te uvođenje nove valute u poslovanje. No, riječi će biti i o utjecaju novog Zakona o socijalnoj skrbi na financijske i administrativne kapacitete gradova i općina, o transparentnosti proračuna, javnoj nabavi, izazovima pri naplati potraživanja i otpisu dugova, ali i pitanjima vezanim primjerice uz evidentiranje i raspolaganje imovinom, te digitalizaciju kao ključnu stavku za učinkovitiju komunikaciju s građanima.

Akademija svoja vrata u hotelu Osijek otvara 9. studenog u 10 sati i 30 minuta, a svi oni koji nam se žele pridružiti u Osijeku mogu to učiniti prijavom na niže navedenu prijavnicu.

U nastavku također pogledajte detalje o predavanjima koje smo vam pripremili.

PROGRAM RADA:

 • Uvodni pozdrav i pregled najvažnijih događaja koje očekujemo u 2022.
 • Jesmo li svjesni da nova Uredbu o uredskom poslovanju donosi najveću promjenu u radu lokalnih jedinica od njihova osnutka?
  • nužnost promjene percepcije – novo uredsko poslovanje je puno više od pisarnice!
  • prikaz digitalizacije kroz praktične primjere u ključnim područjima rada jedinica lokalne samouprave
  • hoće li digitalno uredsko poslovanje u potpunosti istisnuti papir iz gradova i općina
 • Novi zakon o socijalnoj skrbi – je li riječ o novom udaru na financijske i administrativne kapacitete naših gradova i općina?
  • predstavljanje novih obveza u području socijalne skrbi
  • donosi li novi Zakon o socijalnoj skrbi dodatno administrativno i financijsko opterećenje za gradove i općine?
  • posebno o (znatno) proširenoj prekršajnoj odgovornosti i za lokalne jedinice i za čelnike u istima
 • Novi Zakon o proračunu – jesmo li i dalje transparentni?
  • ključne novine u području proračunskog računovodstva
  • nove obveze u smislu uspostave riznice
  • novi Zakon donosi novu dimenziju u smislu prekršajne odgovornosti u odnosu na načelnike i gradonačelnike
 • Skriveni biseri Zakona o  proračunu – od upravljanja imovinom do prisilne naplate prihoda
  • u očekivanju donošenja brojnih podzakonskih akata
  • nove i stare obveze u odnosu na pristup informacijama i objavu podataka
  • utjecaj novog Zakona na područje otpisa prihoda
 • Drugačiji pogled na javnu nabavu – na što nas sve obvezuju smjernice kod provedbe postupka jednostavne nabave?
  • jednostavna nabava i opći akti – gdje griješimo?
  • postoji li pritisak EU regulative na postavljanje još nižih pragova jednostavne nabave?
  • promjena cijena i izmjene i dopune ugovora o javnoj nabavi
 • Koji su to vječni izazovi u području naplate i otpisa gradskih i općinskih prihoda
  • odabir pristupa- stihijski i reaktivno ili taktički i planski?
  • smijemo li uopće pokušati naplatiti zastarjele tražbine?
  • jesu li otpis i naplata dva odvojena područja rada ili ih je potrebno promatrati kroz istu prizmu – posebno u otpisu kroz upravni postupak
 • Zašto je i dalje teško odgovoriti na pitanja kojom imovinom raspolažu gradovi i općine, je li moguće povezati evidencije o imovini i čiji je zapravo posao upravljanje imovinom?
  • kratki pregled i osvrt na naloge i preporuke DUR-a i pregled službenih evidencija koje lokalne jedinice moraju ustrojiti i voditi
  • čiji je posao upravljanje imovinom – različite perspektive
  • izazov povezivanja službenih imovinskih evidencija putem identifikacijskih brojeva
 • Kako izabrati najbolju ponudu i riješiti nedoumice kod donošenja odluke naručitelja u postupcima javne nabave?
  • redoslijed pregleda i ocjene ponuda
  • naknadno podmirenje dugovanja i pretplate po drugom računu
  • odluke naručitelja, njihove izmjene, ispravci i poništenja
 • Kako ostvariti fiskalnu održivost u sustavu proračuna? 
  • pregled zakonskih odredbi izvršenja proračuna po izvorima financiranja
  • smjernice za smanjivanje manjka i postizanje održive likvidnosti proračuna
 • Kako digitalizacija može doprinijeti efikasnijoj komunikaciji s građanima?
  • koraci uspostave interne digitalizacije poslovanja
  • objava i komunikacija s građanima i poduzetnicima digitalnim putem
  • ispunjenje zakonskih obveza JLP(R)S za transparentno i otvoreno poslovanje
 • Nagrađivanje službenika – kako spriječiti da nam najbolji ljudi odu?
  • postavljanje i jasno definiranje problema – komentar složenosti poslova u lokalnim jedinicama
  • opasnosti linearnog nagrađivanja uobičajenog za većinu lokalnih jedinica
  • dostupni mehanizmi nagrađivanja službenika i ograničenja u tom smislu
 • Druga faza uvođenja EUR – što nas sada čeka?
  • kratki pregled promjena koje lokalne jedinice moraju poduzeti u svrhu prilagodbe na EUR
  • moramo li mijenjati postojeće opće i pojedinačne akte?
  • EUR i donošenje proračuna za 2023.
 • Kako izbjeći eventualne korekcije i uspješno povući sredstva iz EU fondova
  • najčešće pogreške naručitelja
  • proračunsko planiranje projekata i eventualnih korekcija
  • naplata ugovorne kazne od izvođača
 • Kolaž kratkih, ali važnih pravnih pitanja u radu lokalnih jedinica
  • digitalizacija ugovora u lokalnim jedinicama – je li moguća i u kojoj mjeri?
  • Ošasna imovina – neka praktična pitanja i dvojbe
  • Može li Uredba o uredskom poslovanju narušiti postojeći sustav naplate naknade za uređenje voda?
  • Pristup informacijama – kako komunicirati s nezgodnim strankama i zahtjevima u području pristupa informacijama?
  • Pitanja i odgovori

POSEBNA POGODNOST SMJEŠTAJA:

U želji da se na dvodnevnoj Akademiji osjećate sigurno, ugodno i opušteno, za Vas smo pripremili posebnu pogodnost za rezervaciju smještaja u hotelu Osijek.  Prijavnicu za smještaj u hotelu preuzmite OVDJE te Vas molimo da je izravno pošaljete u hotel Osijek.


NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na akademiji iznosi 2.000,00 kn + PDV po sudioniku.
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 1.400,00 kn + PDV

Kotizacija uključuje sudjelovanje na dvodnevnim stručnim predavanjima Akademije, konferencijski materijal, kavu dobrodošlice, kavu ili čaj za vrijeme pauze, ručak za dva dana i zajedničku večeru.

Prijave se zaprimaju najkasnije do 7.11 .2022., a plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.
S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA ZA AKADEMIJU