Od 12. do 14. studenog 2014. godine u SOLARISU, Šibenik održan je ‘6. godišnji susret gradonačelnika i poduzetnika’ na kojem je LC prezentirao temu GOSPODARENJE OTPADOM I VRIJEDNOST ZEMLJIŠTA PREMA NOVOJ UREDBI O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA.

Preko 200 sudionika u organizaciji LIDERA i Udruge gradova, okupilo se u SOLARISU i kroz dva radna dana prođena su tri aktualna bloka tema za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave:

  • Gospodarenje otpadom
  • Vodoopskrba – reforma sektora vodnih usluga
  • Novi porezni sustav i posljedice za JLP(R)S

Zanimljiva su bila i strana iskustva kao i rješenja domaće poslovne zajednice s posebnim naglaskom na mogućnosti korištenja sredstava iz EU fondova.

Sudjelovanje LC na zadnjih pet susreta ukratko je prezentirao Marko Ignjatović naglasivši da je svake godine prezentirano rješenje imalo praktičnu primjenu i opipljive rezultate kod JLP(R)S. Na tom tragu, u nastavku prezentacije Rade Ignjatović je istakao LC rješenja za obračun odvoza otpada, te osnovne značajke novih propisa vezano na procjenu vrijednosti nekrentina uz poziv svim sudionicima da se prijave za Stručni seminar PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA – praktična provedba Uredbe i Pravilnika, koji će se održati 28. studenog 2014. godine u Hotelu Antunović u Zagrebu. Posebno je naglašena mogućnost vođenja Baze kupoprodajnih cijena (BKC) kroz SPI REGISTAR NEKRETNINA.