U četvrtak, 16.04.2020. u 10 sati (120′) – 4. otvoreni LC WEBinar – potrebna samo prijava

Iako smo tek prošli tjedan predstavili određene mjere kojima središnja država intervenira u prihode i poslovanje lokalne samouprave, vremena za predah jednostavno nema, slijedom čega nastavljamo s predstavljanjem novih aktivnosti i mjera u navedenom smislu.

O dinamici razvoja događaja više nego dovoljno govori okolnost kako su neki propisi dopunjeni i po hitnom postupku stupili na snagu čak dva puta u manje od mjesec dana. U predmetnom smislu obradit ćemo, uvažavajući činjenicu da bi se isti propisi trebali primjenjivati i na javna davanja u nadležnosti gradova i općina, prije svega na dopune Općeg poreznog zakona i Pravilnika o provedbi istog, ali i osvrnuti se na druge zakone.

Također, ukratko će biti ponovljene bitne informacije navedene na prošlom webinaru koje se tiču prije svega oslobađanja komunalne naknade i spomeničke rente, ali dopunjene sadržajem vezanim uz aktivnosti Europske komisije koja je, obzirom na okolnost kako će ova kriza vrlo izgledno utjecati na pad gospodarskih aktivnosti na području čitave EU, izradila i donijela Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19.

Također, obzirom na sve učestalije napise u medijima o različitim mjerama kojima određene jedinice lokalne samouprave prilično ekstenzivno oslobađaju različite pravne, ali i fizičke osobe na svom području od niza javnih davanja i drugih obveza, osvrnut ćemo se ovim putem i analizirati neke od tako najavljenih mjera.

Nije nimalo sporno kako svakako podržavamo i pohvaljujemo sve oblike pomoći svima kojima su poslovanje i/ili egzistencija stvarno ili potencijalno ugroženi uslijed ove krize, ali istovremeno držimo izrazito važnim naglasiti i upozoriti kako sve mjere i svi zahvati moraju imati valjanu pravnu osnovu te biti zakoniti i operativno provedivi, što je, u suštini, i cilj ovog webinara. 

Pozivamo sve sudionike da svoja pitanja pošalju unaprijed na e-mail: pitanja@spi.hr kako bi pripremili što kvalitetnije i obuhvatnije odgovore.

Pridružite se i u narednim LC WEBinarima u okviru kojih ćemo obraditi i druge aktualne teme vezane uz trenutnu situaciju.