Dragi korisnici, u suradnji s Vama jubilarnih dvadeset i pet godina gradimo efikasne i uspješne informacijske sustave.
Hvala Vam i želimo Vam izuzetnu 2017. godinu!
Vaš LIBUSOFT CICOM

2017. godina krenula je s Poreznom reformom koja sa sobom nosi i niz promjena u LC/SPI paketu. LC grupacija nastavlja poslovanje u 2017. godini s proširenom organizacijom i to za Službu ljudskih potencijala (HR) kao štabnom funkcijom. Nadalje, tu je ambiciozan plan niza tehnoloških unapređenja i promotivnih aktivnosti. Svakako dobar početak je i dobivanje projekta PARCS (nacionalni parkovi i parkovi prirode uz financiranje UNDP-a). Velika unapređenja izvještajnog sustava (BI) s projektom iČELNIK svakim danom dobivaju sve više korisnika i potvrde na tržištu, kao i niz razvijenih projekata SEPA. EDIP, ISVU, RVI… Upravljanje prostorom JLS sa SPI/GIS grupom projekata u RH i širenje na BiH, koje se nastavlja i u ovoj godini sa značajnim projektima kod desetina novih JLS-ova. Poseban značaj ove grupe projekata su i nova rješenja za GEO-financijske analize, koje će posebno biti korištene u pripremnoj fazi POREZA NA IMOVINU. Od promo događaja tu su već tradicionalna proljetna Savjetovanja upravitelja nekretninama (ovaj puta u Malom Lošinju krajem travnja), kao i sjajna PANORAMA, koja ove godine treba nadmašiti sve dosadašnje jer se planira trajanje od 5 dana, a u sklopu koje će se održati i velika Međunarodna konferencija o upravljanju javnom imovinom. Naravno, tu su regionalni seminari i veliki broj radionica, uključujući i LC TECHNOLOGY DAY. Nastavlja se razvoj  SPI®  s više CU na ver 6.01 kao i razvoj nove verzije 6.50 s dosta JAVA-e  i web rješenja e-SPI, MDM, DMS integracije, GIS i drugi projekti. Broj zaposlenih na početku godine prelazi 110, a broj korisnika prelazi 920. Među novim korisnicima tu je više gradova, općina, proračunskih korisnika, te komunalca i upravitelja zgrada. Česte pohvale korisnika za naš rad važan su nam motiv za nastavak korektnog pristupa i dobre suradnje s korisnicima. Naravno, tu su za nas posebno značajne institucije koje organiziraju naše korisnike kao svoje članove (Udruga gradova, Hrvatska zajednica županija, te UDRUGA UPRAVITELJ), odnosno drugi partneri iz RH ali i iz regije s kojima radimo nove zanimljive projekte. Priprema se obnova ISO certifikata za 9001 i 27001, te nastavak aktivnosti na pripremi za ISO20001. Nabavljaju se novi serveri, proširuju diskovni kapaciteti, te kontinuirano obnavlja info oprema. Razvojno-implementacijski centar (RIC) svakodnevno ima edukativne sadržaje kroz seminare, radionice ali i kao kontinuirana prva linija za kontakte s korisnicima – HELD DESK tim unutar Ureda implementacijskih projekata. Uređeni prostori na  I. katu za Tehnološko-razvojni centar (TRC) i Prodajno-logistički centar (PLC) u prizemlju sjedišta LC grupacije, daju ugodnost rada i druženja, no ujedno se zbog stalnog povećanja broja zaposlenih iskazuje potreba za proširenjem prostora na čemu ćemo raditi u 2017. godini.