Znanstveno-stručni skup "Građani, javna uprava, lokalna samouprava: Jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?"
INSTITUT ZA JAVNU UPRAVU
organizira znanstveno-stručni skup na temu
GRAĐANI, JAVNA UPRAVA, LOKALNA SAMOUPRAVA:
JESU LI MOGUĆI POVJERENJE, SURADNJA I POTPORA? 
 
Urednici: prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Anamarija Musa, doc. dr. sc. Teo Giljević

Znanstveno-stručni skup će se održati u četvrtak, 16. veljače 2017. s početkom u 9.00 h u dvorani Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49, Zagreb
 
Teme skupa:
Demokracija, decentralizacija, povjerenje građana i ponos javnih službenika. Transparentnost i otvorenost javne uprave. Zaštita prava građana u odnosu s javnom upravom. Izgradnja javne etike u cilju popravljanja odnosa građana i uprave? Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Uloga medija u jačanju kvalitete odnosa građana, uprave i vlasti. Razvijanje povjerenja građana i privatnog sektora kao preduvjet efikasne regulacije javnih agencija. Uloga neposredno biranih načelnika i župana u poboljšanju kvalitete odnosa građana i lokalne samouprave. Integracija stranaca i manjina kao zadatak lokalne samouprave. Udruge kao element civilnog društva. Neposredna implementacija javnih politika u zajednici. Upravljanja javnim financijama, odgovornost i povjerenje građana. Utjecaj instrumenata javnog menadžmenta na odnose građana i uprave (outsourcing, privatno obavljanje službi od općeg interesa, quality and perfomance management, participativna evaluacija). Elektronička uprava kao perspektiva razvoja društva i privatnog sektora. One-stop shop načelo u pružanju javnih usluga. Proračunska transparentnost teritorijalnih jedinica. Problemi u odnosu građana i lokalne samouprave.

Predavači:
prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet u Zagrebu), doc. dr. sc. Anamarija Musa (Povjerenica za informiranje Republike Hrvatske) (Pravni fakultet u Zagrebu), doc. dr. sc. Teo Giljević (Pravni fakultet u Zagrebu), doc. dr. sc. Nikola Popović (HAKOM), izv. prof. dr. sc. Polona Kovač (Fakultet za upravu, Ljubljana, Slovenija), izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet u Zagrebu), prof. dr.sc. Josip Kregar (Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Igor Vidačak, doc. dr. sc. Marijana Grbeša Zenzerović (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu), doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Ministarstvo uprave), doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Pravni fakultet u Zagrebu), doc. dr. sc. Romea Manojlović (Pravni fakultet u Zagrebu), doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić  (Pravni fakultet u Zagrebu), Anka Kekez Koštro (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu), doc. dr. sc. Vedran Đulabić (Pravni fakultet u Zagrebu), izv. prof. dr. sc. Anto Bajo (Institut za javne financije, Zagreb), dr. sc. Katarina Ott (Institut za javne financije, Zagreb), prof. dr. sc. Neven Vrček (Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu), dr. sc. Mihaela Bronić (Institut za javne financije, Zagreb), Josip Jambrač (Institut za javnu upravu), Helena Masarić (Grad Opatija), Boris Milošević (Hrvatski sabor, zastupnik), Petra Đurman (Pravni fakultet u Zagrebu), doc. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma (Pravni fakultet u Splitu), doc. dr. sc. Marko Primorac (Ekonomski fakultet u Zagrebu), doc. dr. sc. Marko Jurić (Pravni fakultet u Zagrebu), Dario Runtić (Udruga gradova u Republici Hrvatskoj), dr. sc. Daniela Širinić, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu.

Kotizacija:
1.000,00 kn (uključuje radni materijal, opsežnu knjigu Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora, dodatnu publikaciju Instituta, ručak i osvježenje). U slučaju prijave najmanje tri osobe iz iste organizacije ili jedinice dajemo popust od 20%.

Prijava do 13.02.2017.

Sve informacije o programu znanstveno-stručnog skupa, kao i prijavni obrasci dostupni su na web stranici Instituta za javnu upravu: www.iju.hr

Program rada možete naći pod LINKOM.


Isprintajte stranicu