Završena je javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu


Nacrt prijedloga izmjena i dopuna ZOR-a još nije objavljen, no sasvim je izvjesno da će do kraja lipnja Uredba (NN 134/15) biti ukinuta, dok će pojedine njezine odredbe biti ugrađene u prvobitan tekst Zakona.

Za sada je poznato da će iz Zakona biti brisan čl. 11. koji propisuje primjenu jedinstvenog kontnog plana za poduzetnike, kao i sve druge odredbe vezane za propisani kontni plan. Po svemu sudeći, u Zakon će biti ugrađena jedino odredba o obvezi strukturiranja kontnog plana sukladno potrebama poduzetnika, uz uvjet da se njegovom primjenom osiguraju podaci potrebni za popunjavanje godišnjih financijskih izvještaja čiji sadržaj i struktura su propisani Pravilnikom.

Uredbom su bile izvan snage stavljene odredbe koje su se odnosile na potpis odgovorne osobe na knjigovodstvenim ispravama, te oznaku konta na kojima će isprava biti proknjižena (čl. 8. st. 3. toč. 6 i 7. ZOR-a). Najnovijim izmjenama briše se samo točka 7. koja se odnosi na obvezu navođenja oznake konta na knjigovodstvenim ispravama, dok se točka 6. ipak ugrađuje u Zakon. Iz navedenog proizlazi da na snazi ostaje obveza potpisivanja računa ili barem navođenja imena i prezimena odgovorne osobe, odnosno osobe na koju je odgovorna osoba prenijela ovlaštenje i koja je račun formirala.


Isprintajte stranicu