Zakonske promjene vezane uz obračun plaća i naknada


Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku da će u najkraćem roku napraviti izmjene u Zakonu o porezu na dohodak vezano za izračun plaća. Najavljene izmjene su slijedeće: Kada izmjene stupe na snagu, na našoj web stranici www.spi.hr pronaći ćete upute na koji način unijeti porez s novim stavkama u aplikaciju i kako novouneseni porez dodijeliti svim zaposlenima.


Isprintajte stranicu