Zakonske promjene vezane uz obračun plaća i naknada


U Nar. nov., br. 93 od 30. srpnja 2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Vezano uz isplatu neoporezivih primitaka, najvažniji je Članak 59. u kojem se definiraju neoporezive vrste primanja koje se smiju isplaćivati na zaštićeni račun. Od ovrhe su izuzeti, sukladno dopunjenom čl. 172. Ovršnog zakona, i: Što se tiče provođenja ovrhe na primanjima koja nisu plaća, to je regulirano Člankom 60.  U članku 173. Ovršnog zakona, iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

7. Odredbe stavaka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se i kada se ovrha provodi na primanjima ovršenika koji nisu plaća, mirovina niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim propisima) i imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja, ako ovršenik javnom ispravom dokaže da je to primanje jedino stalno novčano primanje.


Isprintajte stranicu