Zakonske promjene - Obračun plaća i drugog dohotka


Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN. 32/15), stupio je  na snagu 28. ožujka 2015. godine i uvodi nekoliko novina u sadržaj obveznih evidencija o radnicima i obveznih evidencija o radnom vremenu. 

U evidenciju radnog vremena uvode se tri nova obvezna podatka: vrijeme terenskog rada, vrijeme korištenja rodiljnih i roditeljskih dopusta i vrijeme nenazočnosti u toku dnevnog rasporeda po zahtjevu radnika. 
Izmijenjena je i ažurnost tako da podaci moraju biti ažurni na završetku radnog dana radnika, a samo ako neki podatak nije poznat, odmah po saznanju toga podatka. Rok za čuvanje evidencija je produžen sa 4 na 6 godina.

Vezano uz matične podatke radnika, poslodavac je uz podatke o radnicima obvezan voditi i posebne evidencije o radnicima koji su mu privremeno ustupljeni na rad, za osobe na stručnom osposobljavanju, studente koji rade preko student servisa, redovite učenike na praksi, redovite učenike zaposlene posredovanjem srednjoškolskih ustanova kao i o osobama koje obavljaju rad za opće dobro.


Isprintajte stranicu