Zakonske izmjene vezane za porez na dodanu vrijednost u 2017.g.


Vezano za izmjene Zakona o PDV-u ( NN 115/16 ) i Nacrtu prijedloga Pravilnika o PDV-u  objavljenog 22.12.2016.g. na stranicama Porezne uprave, obavještavamo korisnike koji obavljaju djelatnosti za koje su predviđene izmjene stopa PDV-a da je potrebno izmijeniti tarifne brojeve na katalozima robe i uslugama u novoj poslovnoj godini 2017.g. kako bi novi računi bili izdani s novom stopom PDV-a.

Djelatnosti u kojima se mijenjaju porezne stope su odvoz otpada, prodaja pogrebne opreme (urne i lijesovi) i prodaja poljoprivrednog materijala (sadnice, sjemenje, gnojiva, pesticidi).

Svi korisnici koji se bave odvozom otpada moraju na svojim formulama za obračun odvoza u aplikaciji Komis izmijeniti stopu iz 25% u 13% prije prvog obračuna u 2017.g. koji se odnosi na isporuku usluga u 2017.g., vezano za tu izmjenu potrebno je kontaktirati LC kako bi se promjene automatski odradile.

Za sve ostale usluge koje su vezane za odvoz otpada, a fakturiraju se pojedinačno prema kupcima, potrebno je u aplikaciji fakturiranje usluga samostalno izmijeniti stopu PDV-a na takvim uslugama.

Isto tako korisnici koji se bave prodajom pogrebne opreme ili poljoprivrednog materijala moraju samostalno izmijeniti stope PDV-a na robama na koje se zakonska izmjena odnosi. Promjena stope PDV-a se radi u novoj poslovnoj godini 2017.g. prije izdavanja računa.

Korisnicima koji trebaju dodatna pojašnjenja ili pomoć oko izmjena stopa PDV-a na raspolaganju je pomoć od strane LC djelatnika.


Isprintajte stranicu