Zakonske izmjene - Računovodstvo proračuna


Na temelju članka 2. stavka 3. Zakona o proračunu ministar financija je 21. studenog 2014. godine donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. 

Objavljen je u Narodnim novinama 142/14, a stupio je na snagu 10. prosinca 2014. godine.


Isprintajte stranicu