Zakon o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnoj odgovornosti


Dana 31.01.2014. godine na sjednici Sabora usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. Tokom ovog tjedna na našim stranicama ćete moći pronaći neslužbeni pročišćeni tekst Zakona sa novim i izmijenjenim odredbama.


Isprintajte stranicu