Verzija 5.70 u završnoj je fazi testiranja


Verzija 5.70. u konačnoj je fazi testiranja. Do kraja prosinca 2012. godine određen broj naših korisnika raditi će na novoj verziji, nakon čega, u siječnju 2013. slijedi masovna distribucija  nove verzije svim našim SPI korisnicima.
Glavne funkcionalnosti nove verzije 5.70 kojima će naši korisnici unaprijediti svoje poslovanje su sljedeće: … i još puno toga

Sve upute i aktualnosti vezane za instalaciju nove verzije pronaći će te pravovremeno na našem WEB-u. Svim našim korisnicima poslati čemo također i Vodič za verziju 5.70.


Isprintajte stranicu