Važne informacije za obveznike Zakona o fiskalnoj odgovornosti


Prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14) čl. 4. t. 2. Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: čelnik) potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola.

U nastavku teksta nalaze se najave Izmjena i dopuna Uredbe o fiskalnoj odgovornosti: Kako bi se što bolje pripremili za pripremu dokumentacije i popunjavanje Upitnika koji su preduvjet za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti pozivamo Vas još jednom da nam se pridružite na konzultantskim savjetovanjima – specijaliziranim radionicama na kojima sa Vama radimo na svim dokumentima koje trebate popuniti i sa Vama rješavamo sve nedoumice koje se pojavljuju prilikom popunjavanja Upitnika.

Popis radionica možete pronaći OVDJE.
 
Za sve izmjene i nove informacije pratite našu web stranicu.


Isprintajte stranicu