Uspješno smo prošli audit „ISO 9001:2008 Sustava upravljanja kvalitetom“


U ponedjeljak 17.10.2016. uspješno smo prošli audit „ISO 9001:2008  Sustava upravljanja kvalitetom“ kojeg je provela certifikacijska kuća SGS Adriatica d.o.o.
ISO 9001 je najraširenija međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom, a primjenjiva je na organizacije svih vrsta.

Ova međunarodna norma obuhvaća procese unutar organizacije (prodaja, razvoj, nabava, proizvodnja, pružanje usluga, poboljšanje kvalitete, itd.).
Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 danas se koristi u cijelom svijetu, a certifikacija tog sustava je način kojem, sadašnjim i potencijalnim poslovnim partnerima, tvrtka LIBUSOFT CICOM d.o.o. garantira da će proizvodi i usluge zadovoljiti zahtjeve prema kvaliteti.


Isprintajte stranicu