Uredsko poslovanje (DMS)


Uredsko poslovanje (DMS) Shema sustava uredsko poslovanje|spi

SPI/UREDSKO POSLOVANJE rješenje je koje će vam donijeti potpunu kontrolu nad kolanjem dokumenata unutar vaše organizacije i značajno unaprijediti komunikaciju i brzinu rješavanja predmeta/zadataka.

SPI/UREDSKO POSLOVANJE podsustav je unutar SPI paketa, a radi se o skupu aplikacija i modula koji prate Uredbu o uredskom poslovanju (omogućavaju upravljanje dokumentima u skladu sa zakonskim odredbama), ali također i pružaju brojne druge mogućnosti.

Iako prati važeće zakonske odredbe, aplikacija uredskog poslovanja primjenjiva je i korisna kod bilo kojeg tipa korisnika  koji mora/želi uvesti reda u svoju dokumentaciju.

Jezgru sustava čine funkcionalnosti aplikacije koja je bila preteča sadašnjem Uredskom poslovanju - SPI/URUDŽBENI ZAPISNIK – i koju smo nadopunili brojnim novim mogućnostima tako da cjelokupni sustav uključuje:
Projektom je predviđeno je da se na ovu jezgru naslanjaju moduli s dodatnim funkcionalnostima:


Isprintajte stranicu