Upute za korištenje

Povratak na reference
Referentna lista korisnika smještena je u tablicu koju možete filtirati po raznim kriterijima, od samih naziva korisnika, do županija, odnosno država, u kojima se nalaze. Moguće je koristiti više filtera istovremeno.
Filter prikazuje sva ponavljanja određenog niza znakova pa tako možete u filter naziv upisati "općina", "grad" ili "d.o.o." i dobit ćete popis općina, gradova ili profitnih organizacija koje su korisnici naših programa.
 


Isprintajte stranicu