Upravljanje stambenim zgradama (USZ)


Upravljanje stambenim zgradama (USZ) Shema aplikacije upravljanje stambenim zgradama|spi

SPI / UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA  (SPI/USZ) je organizacijsko-programsko rješenje koje u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima omogućavaju kompleksno upravljanje nekretninama (stambenim i poslovnim zgradama).
Kroz SPI/USZ se vode podaci stambenih zgrada, a tvrtka upravitelj ima ulogu knjigovodstveno – tehničkog servisa koji u ime i za račun zgrada obavlja izvjesne poslove.

Zgrada kao centralni pojam ima osobe od kojih ubire prihod i osobe kojima plaća određenu robu i usluge. Drugim riječima ima svoje kupce i dobavljače.

Osnovni izvor prihoda stambene zgrade jesu sredstva zajedničke pričuve, a suvlasnici stambene zgrade su dužni na osnovu zakona i potpisanih ugovora redovito na račun zgrade uplaćivati sredstva koja se smiju koristiti samo za održavanje zajedničkih prostora stambene zgrade.

Osim pričuve prihodi stambene zgrade mogu biti doznake kamata na oročena ili neoročena sredstva od banke, te prihodi od npr. iznajmljivanja zajedničkih prostorija, iznajmljivanja fasade za postavljanje reklama, krovova za antene mobitela i sl.
SPI/USZ tvrtke upravitelji mogu izvršavati sljedeće poslovne procese: Budući je SPI/USZ - Upravljanje stambenim zgradama - dio integriranog SPI sustava, upravitelji koji uz ovu aplikaciju koriste i druge SPI aplikacije (npr. Glavnu knjigu profitnu, Obračun plaća i naknada, Evidenciju dugotrajne imovine, itd.) imaju na raspolaganju kompletno rješenje u kojem su brojni poslovi automatizirani tako da je njihovo izvršavanje brže i s manjom mogućnosti pogrešaka.


Isprintajte stranicu