Upravljanje (nepokretnom) imovinom u JLS


Upravljanje (nepokretnom) imovinom u JLS Model Upravljanje imovinom je razvijen u sklopu Projekta reforme lokane samouprave (PRLS) organizacije The Urban Institute. Djelatnici LC-a su prošli detaljnu obuku i postali certificirani konzultanti za rad s JLP(R)S na području upravljanja nepokretnom imovinom.
 
Upravljanje imovinom obično podrazumijeva proces odlučivanja o stjecanju, korištenju i raspolaganju imovinom. Ova se definicija može primijeniti i za privatni i javni sektor (lokalnu samoupravu).
 
Model upravljanja imovinom predstavlja sustavni pristup učinkovitijem korištenju nekretnina kojima lokalna samouprava upravlja ili ih posjeduje. Prvi korak modela je sastavljanje inventure svih jedinica imovine. Zatim slijedi ocjenjivanje svake jedinice imovine kako bi se odredio njezin značaj za javno korištenje (jedinica je u potpunosti ili nedovoljno iskorištena) ili je jedinica potencijalno raspoloživa za zakup ili prodaju.

Nakon toga, Model uvodi metodologije vezane za procjenu imovine, analizu direktnih i indirektnih subvencija, uvođenje operativnih izvještaja za svaku jedinicu imovine, itd.
 
Koristeći multidisciplinarni pristup upravljanju imovinom, Model pridonosi poboljšanju financijske situacije lokalne samouprave i sposobnosti boljeg pružanja usluga. Također može osloboditi nedovoljno iskorištenu imovinu (višak) za privatno investiranje i razvoj.
 
Tri su glavna uzroka potrebe za poboljšanjem upravljanja imovinom lokalne samouprave:  
Model upravljanja imovinom čini 11 aktivnosti:
Certifikat za provedbu modela posjeduju 2 LC-ova konzultanta, Irena Guszak i Rade Ignjatović. Od 2003. radili su na primjeni modela Upravljanje imovinom u gradovima: Ostali gradovi koji su primijenili PRLS metodologiju Upravljanja imovinom su Grad Glina, Grad Kaštela, Grad Pula, Grad Slatina, Grad Slunj, Grad Split, Grad Trogir, Grad Varaždin kao pilot grad, te niz općina.

LC je kroz više radionica i Savjetovanja upoznao preko 100 polaznika s osnovama modela upravljanja imovinom, te smo u postupku pregovaranja više gradova i općina za početak provođenja modela. Na II. konferenciji HRVATSKI JAVNI SEKTOR odžanoj u Opatiji u proljeće 2008. godine LC je prezentirao model kao i samu organizaciju provođenja modela učinkovitog upravljanja imovinom.  Na Savjetovanju UPRAVLJANJE IMOVINOM JLS održanom 29.09.2011. okupilo se preko 120 sudionika.

Nastavno na provedbu samog modela zanimljivo je spomenuti REGISTAR NEKRETNINA kao programsko rješenje koje je razvijeno u LC-u na temelju predmetne metodologije, a uveden je ili u fazi implementacije u gradovima Osijeku, Bjelovaru, Pločama, Karlovcu, Labinu, Crikvenici, Vrbovcu, Novoj Gradišci, Umagu i Krku, Općini malinska Dubašnica,Zagrebačkoj županiji, i Primorsko-goranskoj županiji.
 
OD ČEGA SE SASTOJI PONUDA LIBUSOFT CICOMA?


Isprintajte stranicu