Upravljanje financijama


Upravljanje financijama Model Upravljanje financijama je razvijen u sklopu Projekta reforme lokane samouprave (PRLS) The Urban Institute-a. Djelatnica LC-a je prošla detaljnu obuku i postala certificirana konzultantica za rad s JLP(R)S na području upravljanja financijama, te tako stekla dodatna stručna znanja.

Upravljanje financijama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave predstavlja kontinuirano poboljšavanje učinkovitosti pružanja usluga građanima i porast standarda življenja. Model upravljanja financijama daje prikaz financijskog sustava u lokalnim samoupravama koje trenutno pružaju vrlo malo fiskalne odgovornosti ili korisnih informacija javnim dužnosnicima i građanima.

Model predstavlja sredstvo koji počinje proces poboljšanja proračunske strukture,  financijskog izvješćivanja Gradskog vijeća, uprave i građana, organizacija pripreme i izvršenja proračuna te planiranje kapitalnih investicija.

Poboljšanje upravljanja financijama jedinice lokalne samouprave ključan je korak prema povećanju efikasnosti i efektivnosti pružanja usluga i raspodijeli ograničenih resursa, te poboljšanju kvalitete i transparentnosti informacija o financijskom stanju i programskom poslovanju jedinica lokalne samouprave.

Model je primjeren za korištenje u malim općinama kao i u velikim gradovima, te je namijenjen gradonačelnicima, pročelnicima odjela za financije i ostalih odjela, kao i  članovima vijeća koji donose i prihvaćaju smjernice lokalne samouprave. Model upravljanja financija i njegova edukacija bazirani su na postojećem zakonodavstvu RH, godišnjim projekcijama razvoja i dostignutim iskustvima u tranzicijskim zemljama sličnih RH.

Elementi modela Upravljanje financija su slijedeći: Certifikat za provedbu Modela posjeduje 1 LC-ov konzultant, Katica Burian i od 2003. godine je na primjeni modela Upravljanje financijama radila s gradovima: Za više informacija molimo kontaktirajte Odjel marketinga i prodaje.


Isprintajte stranicu