Učinkovita prisilna naplata prihoda jedinica lokalne i područne samouprave


Učinkovita prisilna naplata prihoda jedinica lokalne i područne samouprave Provedba postupaka prisilne naplate obuhvaća širok spektar radnji različite složenosti za čije je obavljanje potrebno uključiti više različitih ustrojstvenih jedinica unutar JLS, odnosno predvidjeti suradnju koja nadilazi uhodane radne aktivnosti i procese unutar postojećih organizacijskih rješenja i sistematizacije radnih mjesta.

Geografski položaj, gospodarska i turistička razvijenost te često nedostatni financijski i kadrovski kapaciteti samo su neki od čimbenika koji mogu biti od odlučnog utjecaja na uspješnu naplatu gradskih ili općinskih prihoda.
 
Uzimajući navedeno u obzir, kao i sve izgledniju opasnost od prekršajnih progona kako gradova i općina tako i izvršnih čelnika u njima, pripremili smo konzultantsku uslugu Skiper po mjeri koja će vam pomoći  u provedbi postupaka prisilne naplate kroz individualno i vašim specifičnim potrebama prilagođeno savjetovanje nadležnih službenika jedinica lokalne samouprave. 
 
Skiper po mjeri je individualno savjetovanje prilagođeno pojedinim gradovima i općinama s ciljem definiranja radnji i aktivnosti potrebnih za prisilnu naplatu prihoda u njihovoj nadležnosti.

Konzultantska usluga Skiper po mjeri podjeljena je u tri koraka koja vode do učinkovite prisline naplate prihoda:
 
 
Više informacija o navedenoj konzultantskoj usluzi možete pronaći OVDJE.
 


 


Isprintajte stranicu