Kod korisnika postojale su razdvojene i kvalitetne evidencije imovine, svaka u svojem upravnom odjelu odnosno aspektu upravljanja. Navedeno je onemogućavalo učinkovito upravljanje i cjeloviti skup informacija o pojedinoj imovini što za posljedicu ima manjak podrške pri svakodnevnom odlučivanju o imovini kao i manjak kvalitetnih podataka za izradu sveobuhvatne strategije upravljanja imovinom.
 
Početkom 2015. godine korisnik je započeo s projektom implementacije metodologije Upravljanja imovinom, aplikacijom Registra nekretnina i Integriranim prostornim informacijskim sustavom (SPI/GIS) s ciljem integriranog sustava registracije, analize, izvještavanja i upravljanja nekretninama Grada Pule u svim oblicima koji se pojavljuju i u svim aspektima njihovog upravljanja.

Uz LC podršku sustavi poslovnih i prostornih podataka su u potpunosti integrirani što znači da svaka promjena podataka unutar Registra nekretnina je trenutno vidljiva i unutar GIS-a, tzv. „živa veza“.  Na primjer, u Registru nekretnina promjena poslovnih podatka statusa vlasništva na pojedinoj nekretnini za rezultat ima trenutni različiti prikaz izdvojenih katastarskih čestica kartografskog prikaza nekretnina u vlasništvu Grada Pule.

 
Grad je kroz spomenuti projekt uz pomoć novog alata objedinio sve podatke o gradskoj imovini, pohranio ih u jedinstvenu bazu podataka te omogućio centralizirano upravljanje imovinom.

Pogledajte​ u studiji slučaja kako je LC s uvidom u problem izgradio integrirani sustav registracije, analize, izvještavanja i upravljanja nekretninama Grada Pule u svim oblicima koji se pojavljuju i u svim aspektima njihovog upravljanja.