​Specijalistički seminar - Komunalni red - Odluka o komunalnom redu i komunalna infrastruktura


Objavljeno: 15.05.2019.
 


Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) na snazi je od 4. kolovoza 2018. godine i, obzirom na obuhvat promjena u sustavu komunalnog gospodarstva, sasvim opravdano u žarištu pozornosti naših gradova i općina. Na temu komunalne naknade i doprinosa te primjene Općeg poreznog zakona, kao i dilema vezanih uz primjenu i provedbu novih zakonskih rješenja, održali smo niz savjetovanja i seminara. No, čini se da ćemo se ovim temama morati baviti i u narednom razdoblju. Jedinice lokalne samouprave dužne su, do 4. kolovoza 2019. donijeti Odluku o komunalnom redu te ustrojiti evidencije komunalne infrastrukture.
 
Zato smo na Specijalističkom seminaru odlučili obraditi upravo teme iz područja komunalnog gospodarstva kako bi se navedene, na zakonu utemeljene, dužnosti i obveze provele zakonito, funkcionalno i svrsishodno.
 
Što obuhvaća pojam komunalne infrastrukture i koji je njezin pravni status, kako je proglasiti i upisati u zemljišne knjige te kako voditi evidencije o istoj, neke su od tema koje će naši stručni suradnici obraditi te u tom smislu dati odgovore na pitanja i razjasniti eventualne nejasnoće.
 
Obzirom na kratke rokove, te obzirom da se radi o sadržajno kompleksnom općem aktu s potencijalno dalekosežnim posljedicama, na savjetovanju će posebno biti govora o odluci o komunalnom redu, odnosno o sadržaju i provedbi odluke. Naglasak će biti na održavanju komunalnog reda te na postupanju i ovlastima komunalnih redara s ciljem obavljanja sve kompleksnijih radnih zadataka i dužnosti.
 
Kraj savjetovanja predviđen je za pitanja polaznika na koja će naši stručni predavači davati odgovore, te za konstruktivnu diskusiju.
 
Specijalistički seminar Komunalni red - Odluka o komunalnom redu i komunalna infrastruktura održat će se 7. lipnja 2019. u Hotelu Panorama od 9:30 do 15 sati

Program rada Specijalističkog seminara pogledajte OVDJE.
 
NAPOMENA:

Kotizacija za specijalistički seminar iznosi 1.200,00 kn + PDV minus 400,00 kn popusta = 800,00 kn + PDV po sudioniku. 
 
Prijavite se najkasnije do 04.06.2019. godine u 12:00 sati putem priložene PRIJAVNICE koja je aktivna do krajnjeg roka za prijavu ili do popunjenja kapaciteta dvorane.
 
Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 04.06.2019. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na fax broj 01/6599-513 ili na e-mail prodaja@spi.hr.
Pod model plaćanja navesti 00 36711-OIB korisnika.
Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog savjetovanja.

Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
- u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
- u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu napredne obuke/seminara/radionice uključeni su radni materijali i prigodna zakuska.
 
 
 


Isprintajte stranicu