Specijalistički seminar - Izrada strateškog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama JLP(R)S


U petak, 26. veljače 2016. u Hotelu Panorama održan je specijalistički seminar na temu "Izrada strateškog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama JLP(R)S".

Izuzetno smo ponosni na veliki broj sudionika i brojne stručne prezentacije koje su svojom tematikom opravdale interes sudionika. 

Sijedi popis​ prezentacija održanih tijekom specijalističkog seminara 26. veljače 2016.:

Osnovne strateškog planiranja - ključni čimbenici planiranja na lokalnoj razini
Izv.prof.dr.sc. Saša Drezgić, Centar za lokalni ekonomski razvoj, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Marina Horvat Pavlic, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije
 
PRLS metodologija kao alat za strateško planiranje i učinkovitije upravljanje nekretninama JLP(R)S
Rade Ignjatović, PRLS konzultant, LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb

Klasifikacija nekretnina kao bitan preduvjet za pristup izradi Strateškog plana
Dr.sc. Irena Guszak Cerovečki, PRLS konzultant, profesorica na Rochester Institute of Tehnology Croatia

Formulacija ciljeva i osnovna načela upravljanja nekretninama JLP(R)S – smjernice za ostvarivanje srednjoročnih prioritetnih ciljeva, te razrada mjera akcijskog plana
Dr.sc. Irena Guszak Cerovečki, PRLS konzultant, profesorica na Rochester Institute of Tehnology Croatia

REGISTAR NEKRETNINA – sveobuhvatna inventura, ažurno vođenje podataka i izvještavanje za Strateško planiranje​
Mladen Kolarek, konzultant, LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb

Namjena strateškog planiranja i normativno uređenje strategije upravljanja nekretninama u Republici Hrvatskoj
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i pravno uporište za primjenu u JLP(R)S
Strateški plan upravljanja i raspolaganja nekretninama s osvrtom na preporuke Državnog ureda za reviziju

Rade Ignjatović, PRLS konzultant, LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb
Helena Masarić, Grad Opatija, pročelnica
Vedran Vukobrat, Grad Zlatar, pravnik


Strategija upravljanja državnom imovinom i pravno uporište za primjenu u JLP(R)S
Helena Masarić, Grad Opatija, pročelnica

Strateški plan upravljanja i raspolaganja nekretninama s osvrtom na preporuke Državnog ureda za reviziju
Vedran Vukobrat, dipl. iur., Viši stručni suradnik za poslove društvenih djelatnosti Grada Zlatara

Reguliranje ovlasti, procedura i kriterija za raspolaganje nekretninama planirane Strateškim dokumentom
Organizacijska pitanja koja treba sagledati i definirati u Strateškom planu te preporuke za praćenje, ažuriranje i revidiranje Strateškog plana
Ugradnja elemenata financijskog upravljanja i kontrole s posebnim osvrtom na upravljanje rizicima

Rade Ignjatović, PRLS konzultant i Mr.sc. Katica Burian, PRLS i FMC konzultant
LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb

 Isprintajte stranicu