Ministarstvo financija je dana, 23. ožujka 2015. godine objavilo na službenim  internetskim stranicama Ministarstva financija Uputu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti kojom obvezuje Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno općinske načelnike, gradonačelnike i župane da do 31. ožujka 2015. godine Ministarstvu financija elektronskim putem dostave  sljedeće:

  • Izjavu na obrascu 1a, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti ili na obrascu 1b, ako su uočene slabosti i nepravilnosti
  • Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu Prilog 2a
  • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti – Prilog 3 (samo ako se daje Izjava 1b, ako su uočene slabosti i nepravilnosti)
  • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima – Prilog 4 (ako su u 2014. godini trebale biti otklonjene slabosti ili  nepravilnosti za koje je sastavljen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti uz Izjavu za 2013. godinu)
  • Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u 2014. godini – Prilog 5 (samo ako je obveznik bio dužan uspostaviti unutarnju reviziju).
Ministarstvo će po prvi puta zaprimati navedenu dokumentaciju elektronskim putem prijavom obveznika na poseban link: https://e-upitnik.gov.hr/index.php/444591/lang-hr, gdje je za popunjavanje dostupan Upitnik, a popunjenom Upitniku potrebno je priložiti potpisani i ovjereni, skenirani dokument obrasca Izjave (1a ili 1b) te druge naprijed navedene priloge u PDF formatu.
 
Ministarstvo financija isključivo zaprima Izjavu i priloge u elektronskom obliku, a datum unosa u aplikaciju smatra se datumom predaje.