Salda konti kupaca i dobavljača (SC)


Salda konti kupaca i dobavljača (SC)  Shema aplikacije salda konti kupaca i dobavljača|spi

SPI /Salda konti kupaca i dobavljača služi za vođenje pomoćnih knjiga u knjigovodstvu.Namijenjen je praktički svim korisnicima: Salda konti kupaca i dobavljača sadrži posebne dodatke (specifičnost) koje omogućavaju lakše korištenje Licenca za program omogućava vođenje podataka za više korisnika, odnosno, i istoj bazi podataka mogu se voditi potpuno odvojeni podaci za različite vrste korisnika (primjer, u računovodstvu Grada vode se podaci za Grad, ali i za dječji vrtić koji je njegov proračunski korisnik).

Ovo je posebno korisno za računovodstvene servise koji na ovaj način mogu ostvariti veliku uštedu jer program kupuju samo jednom, a s njim mogu raditi za neograničen broj korisnika.

Osnovna namjena aplikacije SPI / Salda konti je  vođenje pomoćnih knjiga: Na osnovu uvedenih ulaznih računa kreiraju se i ispisuju virmani ili formiraju zbrojni nalozi za plaćanje koji se dostavljaju banci ili izvršavaju putem internet bankarstva.

Moguć je automatski prihvat izvoda poslovnog računa iz FINA-e u elektronskom obliku što omogućava automatsko uparivanje i zatvaranje uplata s izlaznim računima.

Korisnici na raspolaganju imaju veliki izbor raznih izvješća:
Moguće je napraviti  storniranje grupe dokumenta koristeći višestruke parametre za detaljnije određivanje opsega dokumenata koji zadovoljavaju uvjete za storniranje. Ovo je korisno kod otpisa prilikom godišnje inventure financijskih potraživanja.
Program automatski priprema sve podatke za obračun PDV-a koji se zatim vrlo jednostavno izvršava kroz aplikaciju SPI/Obračun PDV-a.

Za korisnike koji imaju organiziranu šaltersku naplati svojih izlaznih računa, omogućeno je da kroz modul blagajne za naplatu automatski zatvara stavke odmah po primitku gotovinske uplate na šalteru/blagajni.

Za zakašnjela plaćanja ili na neplaćene račune moguće je obračunavati zatezne kamate, kreirati opomene i u zadnjem koraku, pripremat ovršne prijedloge i tužbe. Ispis ovih dokumenata automatiziran je putem gotovih predložaka, a kako je SPI/Salda konti povezan sa SPI/Uredsko poslovanje tako je opomene i ovrhe moguće automatski urudžbirati kao nove predmete ili kao nove dokumente u postojećim predmetima.

Pojedinom partneru moguće je formirati i spisati zasebnu saldirajuću uplatnicu za cjelokupni ili dio duga. Takvu uplatnicu moguće je automatski razbiti na više obroka.

U slučaju opomena, ovrha i saldirajućih uplatnica formira se novi poziv na broj odobrenja, a program pamti koji se sve dokumenti nalaze iza toga novog poziva na broj te se kod uplate s takvim pozivom na broj automatski rasknjižava samo na te dokumente koji su sastavni dio tog novog poziva na broj.

Za sva problematična potraživanja (ovrhe, stečajevi i slično) postoji mogućnost prebacivanja dokumenata iz redovnog knjigovodstva u SISP (sumnjiva i sporna potraživanja). SISP dokumenti vode se odvojeno po razlogu prijenosa u SISP. Tako označeni dokumenti se na izvješću mogu prikazati odvojeno od redovnog knjigovodstva, samo redovno, samo SISP ili sve zajedno.
 


Isprintajte stranicu