Revizija učinkovitosti naplate prihoda u JLPRS


U proljeće 2013. na sjednici Vlade RH  i na sjednicama Odbora za financije i državni proračun u Hrvatskom  saboru raspravljano  Izvješće  o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izradio Državni ured za reviziju (u tekstu dalje DUR). U nastavku dajemo samo osnovne naznake iz Izvješća DUR-a.

U razdoblju od 21.03.2012. do 21.03.2013. DUR je provela 21 reviziju učinkovitosti naplate prihoda u JLPRS kojim je obuhvaćeno 20 županija sa svim općinama i gradovima na njihovom području i Grad Zagreb. Revizijom su bili obuhvaćeni vlastiti prihodi lokalnih jedinica, a provjereno je i jesu li lokalne jedinice uvele, obračunale i naplatile sve vrste prihoda koje su prema propisima mogle i trebale uvesti.

Utvrđeno je da 49% lokalnih jedinica nije uvelo sve prihode, koje su prema propisima mogle i trebale ostvariti. Uz to provjereno je kako su jedinice izvještavale javnost o provedenim aktivnostima vezanim uz naplatu i namjensko korištenje vlastitih prihoda.

Prihodi i primici lokalnih jedinica za 2011. godinu ostvareni su  u iznosu 21,9 milijardi kuna, što je 3,5% manje u odnosu na 2010. Jedinice su iskazale potraživanja koja su činila 39% prihoda ostvarenih za 2010., a krajem 2011. su bila 37% prihoda ostvarenih za 2011.godinu.

DUR je lokalnim jedinicama dala 2 404 preporuke, dok kod 7 jedinica (gradovi: Bakar, Čakovec i Kutina, te općine: Blato, Drnje, Đelekovec i Hlebine)  revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti u vezi naplate i korištenja vlastitih prihoda.
U raspravi na Odboru  Izvješće objavljeno i na Internet stranicama DUR-a  je pohvaljeno jer je i na taj način dostupno svim zainteresiranim subjektima.

U raspravi su iznesena  sljedeća stajališta: Priredila: Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl. polit. 


Isprintajte stranicu