Regionalni specijalistički seminar - Porez na nekretnine


Poštovani korisnici,

stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima (NN 115/2016), tvrtka LIBUSOFT CICOM d.o.o. organizira za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te trgovačka društva kojima su JLP(R)S osnivači Specijalistički seminar - Porez na nekretnine u cilju kvalitetne i pravovremene pripreme provođenja poreza na nekretnine. Prvi specijslistički seminar održan je 09. ožujka 2017. godine u Zagrebu, a zbog iznimnog interesa odlučili smo organizirati specijalističke seminare i u ostalim regijama.

Datumi održavanja specijalističkih seminara po regijama su: Predviđeno trajanje seminara je do 16:00 sati (registracija sudionika od 09:00). 

Specijalistički seminar - Porez na nekretnine vodi JLS kroz operativni i zakonski proces koji je svaka JLS dužna uvesti sukladno donesenom Zakonu.

Tvrtka LIBUSOFT CICOM d.o.o. uvijek je korak ispred, te za korisnike nudi pravovremena i kvalitetna rješenja pri uvođenju novih zakona i brzih promjena koje se događaju na tržištu.

Ovim seminarom želimo prikazati cjelovitu podršku postojećim i budućim korisnicima u projektu implementacije Poreza na nekretnine sa sljedećim ciljevima:
Teme specijalističkog seminara:

Normativni okviri Pripremne radnje za uvođenje Evidencije nekretnina  Proces uvođenja Poreza na nekretnine Tvrtka LIBUSOFT CICOM d.o.o. osigurava cjelovita rješenja za provedbu poreza na nekretnine. Alate koje smo razvili koncipirani su za dugoročno korištenje s ciljem što kvalitetnijeg poslovanja svake JLS.
NAPOMENA:

Kotizacija za specijalistički seminar iznosi 400,00 kn + PDV po sudioniku.

Prijave se vrše najkasnije do 02.05.2017. godine u 12:00 sati putem priložene PRIJAVNICE koja je aktivna do krajnjeg roka za prijavu ili do ispunjenja termina. 

Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 02.05.2017. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na fax broj 01/6599-513 ili na e-mail prodaja@spi.hr. Pod model plaćanja navesti 00 32176-OIB korisnika.

Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog seminara.

U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila prodaja@spi.hr. Za otkazivanje prijava do 02.05.2017 godine vraćamo već uplaćenu kotizaciju. Za odjave nakon 02.05.2017. izvršit ćemo povrat 50% iznosa uplaćene kotizacije.


Isprintajte stranicu