Regionalne prezentacije LC/SPI aplikacije Uredsko poslovanje za dječje vrtiće


Poštovani korisnici,

stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 94/13) u kojem je člankom 1.a propisano da kao javne ovlasti dječji vrtić obavlja slijedeće poslove:
​Kada dječji vrtić u vezi s navedenim poslovima ili drugim poslovima koje obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Budući da je Zakon propisao javne ovlasti, dječji vrtići su dužni postupati sukladno članku 2. Uredbe o uredskom poslovanju (Narodne novine 7/09).

U radu dječjeg vrtića generira se velika količina dokumentacije, kao što su: molbe za smještaj djece u vrtić, izdavanje raznih potvrda, izvješća o radu, planovi rada, ulazni računi, zahtjevi za sufinanciranjem, dokumentacija vezana za sjednice Upravnog vijeća, rješenja o godišnjim odmorima, ugovori o radu i razni dopisi.

Radi praćenja ulazne i izlazne dokumentacije potreban je kvalitetan sustav za upravljanje dokumentacijom koji će Vam olakšati i ubrzati rad sa istom i pružati kvalitetna izvješća. Sve navedeno možete ostvariti kroz SPI/Uredsko poslovanje.

Primjer procesa rada u aplikaciji LC SPI Uredsko poslovanje kod obrade zahtjeva za upis djeteta u vrtić: Funkcionalnosti aplikacije 223 – Uredsko poslovanje: Prednost uvođenja LC SPI Uredskog poslovanja:Postupanje po Uredbi i ZUP-u
Za više informacija o ovoj temi, pridružite nam se na prezentacijama koje će se održati:
Sudjelovanje na prezentacijama se ne naplaćuje.

Molimo Vas da najkasnije do 01.06.2014. u 12:00 sati potvrdite svoj dolazak putem PRIJAVNICE. Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-583 ili e-mail andrea.sersic@spi.hr.
 
U iščekivanju Vaše prijave, srdačno Vas pozdravljamo.


Isprintajte stranicu