Počela nam je nova poslovna godina, time nam kreće i cijeli niz aktivnosti vezanih za početak rada u proračunskom računovodstvu. S obzirom da se radi o aktivnostima koje se u pravilu provode jednom godišnje htjeli bismo Vam podsjetiti na one najvažnije.
 • Prva izuzetno važna stvar je otvaranje nove poslovne godine; prije otvaranja nove poslovne godine bitno je da ste u sklopu aplikacije računovodstvo proračuna pripremili plan za 2017. godinu, ako ne konačnu verziju onda barem nacrt po kojem ćete kada Vam se otvori 2017. godina raditi dodatne promjene; ukoliko Vam se otvori nova poslovna godina bez pripremljenog plana za 2017. godinu svi katalozi će vam biti prazni i morat ćete unositi plan iz početka što u pravilu oduzima dosta dragocjenog vremena. Korisnici koji su u sustavu riznice i rade na način da su proračunski korisnici i nadležni proračun na istoj bazi poslovna godina se u istom trenutku otvara za sve korisnike koji su na jednoj bazi.
 • Nakon otvaranja nove poslovne godine korisnik i dalje može raditi izmjene na tekućem planu za 2017. godinu, kada smo gotovi sa svim izmjenama kliknemo na opciju Završetak plana i formiranje kataloga pozicija.
 • Ukoliko korisnik ima iste šifre pozicija u 2017. kakve su bile u 2016. godini moguće je napraviti prijepis pripadajućih analitika iz 2016. godine u 2017. godinu, za navedenu opciju kontaktirajte ORP odjel
 • Ukoliko su šifre pozicija različite potrebno je ručno ažurirati katalog pozicija – pripadajuće analitike rashoda, konta obaveza te konta dugotrajne imovine
 • Kada smo u potpunosti pripremili katalog pozicija kroz alate puštamo ažuriranje Tipova URA
 • Kada se radi o sustavu riznice potrebno je u sklopu Lokalne riznice proračuna pustiti eksport plana na web riznicu kako bi korisnici mogli krenuti s slanjem zahtjeva za 2017. godinu
 • Ukoliko nadležni proračun i proračunski korisnici rade na istoj bazi potrebno je kroz alate u sklopu aplikacije Računovodstvo proračuna pustiti prijepis plana s nadležnog proračuna na proračunske korisnike i tada svaki korisnik automatski dobije svoj dio plana
 • Otvaranjem nove poslovne godine automatski je otvorena i riznica za novu poslovnu godinu te je omogućen paralelni rad riznice za 2016. i riznice za 2017. godinu
 • Ukoliko je korisnik mijenjao šifre pozicija u 2017. godini potrebno je odraditi i ažuriranje svih kataloga u integralnom proračunskom računovodstvu (tipovi IRA, događaji, uplatni računi, računi plaća i drugog dohotka, putni nalozi i sl.)
 • Nakon otvaranja nove poslovno godine korisnici mogu i dalje uredno raditi proračunsko računovodstvo za 2016. godinu; po završetku rada s 2016. godinom potrebno je pustiti zaključak godine i formiranje početnog stanja – korisnik cijeli postupak može provesti sam ili u suradnji s ORP odjelom
 • Faze zaključka godine mogu se pustit redovnim putem ili po proračunskim klasifikacijama (korisnicima i izvorima)