Računovodstvo proračuna i lokalna riznica


Računovodstvo proračuna i lokalna riznica Shema računovodstva proračuna i lokalne riznice|spi

SPI / RAČUNOVODSTVO PRORAČUNA omogućava izradu Plana proračuna JLP(R)S i Financijskog plana proračunskog korisnika (državni ili korisnik JLP(R)S) na jednom mjestu, praćenje izvršenja Plana, te ispis velikog broja izvještaja. Ukratko, kroz proračunsko računovodstvo vode se sljedeći procesi:

PLANIRANJE – dio aplikacije koji omogućava izradu Plana za tekuću godinu, izradu Rebalansa i Prenamjena, te izradu Projekciju za slijedeće 3 godine. Sam Plan se sastoji od stavaka (pozicija) koje na sebi imaju sve propisane klasifikacije (organizacijsku, programsku, lokacijsku, izvore financiranja, funkcijsku i naravno ekonomsku klasifikaciju), te iznos koji se odnosi na tu stavku. Rebalans/Prenamjena i Planovi za buduće razbolje se jednim potezom mogu prepisati (iz prethodnih planova) i zatim se jednostavno mijenjaju samo potrebni dijelovi.

PRAĆENJE - aplikacija sadrži Glavnu knjigu proračuna, što znači da se planiranje i praćenje izvršenja Plana odvija na istom mjestu. Omogućeno je unošenje svih tipova dokumenata prema potrebama korisnika, a sve stavke temeljnice koje se odnose na ekonomsku klasifikaciju imaju na sebi informaciju i o stavci plana tako da je omogućeno praćenje, po želji, prema računskom planu i pozicijama plana.

KONSOLIDACIJA – omogućava Proračunu konsolidaciju u dijelu Zakonskih izvještaja sa svojim proračunskim korisnicima, te automatsko popunjavanje FINA obrazaca

INTEGRALNO – modul aplikacije koji omogućuje povezivanje sa analitikama (salda konti, plaće, blagajna, putni nalozi, dugotrajna imovina, itd.) tako da se dokumenti iz analitika (ulazni, izlazni računi, izvodi, obračuni plaće…) jednostavno prenose u Glavnu knjigu, bez ponovnog upisivanja. Analitike dobivaju povratnu informaciju o promjeni statusa dokumenata koji su preneseni u Glavnu knjigu što služi kao kontrola i smanjuje mogućnost pogreške.

IZVJEŠTAJNI SUSTAV – aplikacija sadrži velik broj izvješća s mnogo različitih kombinacija koji zadovoljavaju sve potrebe korisnika. Kroz izvješća se kontrolira Plan proračuna/Financijski plan za vrijeme sastavljanja, ispisi Rebalansa/Prenamjene, projekcija za buduće razdoblje; ispis cjelokupne Glavne knjige, ispise konto kartica sa različitim kombinacijama. Naravno, sadržani su i Zakonski obrasci koji iz aplikacije popunjavaju FINA obrasce tako da nema potrebe ručno ih popunjavati.

S obzirom na česte zakonske izmjene, ovo je aplikacija koju najčešće ažuriramo te obogaćujemo novim funkcionalnostima (najčešće novim izvješćima koja korisnicima pomažu u boljem praćenju izvršenja plana) tako da korisnici ovog programa mogu računati na stalna poboljšanja i olakšanja u baratanju s njim.


 


Isprintajte stranicu