Prva LC komponenta otvorenog kôda


Globalni trend u razvoju softvera unazad nekoliko godina je korištenje softvera otvorenog koda u razvoju aplikacija te davanja svojeg koda na slobodno korištenje drugima.

Pod pojmom softvera otvorenog koda podrazumijeva se da je izvorni kod dostupan svim korisnicima koji ga mogu koristiti, mijenjati i poboljšavati njegov sadržaj. Osnovna ideja softvera otvorenog koda nije izrađivanje besplatnih softvera nego izrađivanje visokokvalitetnih softvera i izbjegavanje izrade komponenti uvijek nanovo, ako iste već negdje postoje.

Kako je naša tvrtka uvijek korak ispred, softver otvorenog koda intenzivno koristimo nekoliko godina u razvoju naših aplikacija, a sad smo po prvi put napravili komponentu koju smo i učinili dostupnom na korištenje i drugim programerima, čime se priključujemo spomenutom globalnom trendu.
 
Kako nismo uspjeli pronaći adekvatnu Angular komponentu otvorenog koda za odabir datuma i vremena (kalendar) na Internetu, napravili smo svoju komponentu koju smo razvili za potrebe novog web sučelja za naše aplikacije, a navedena komponenta će se koristiti u aplikaciji 110 – Blagajna koja će našim korisnicima biti dostupna s verzijom LC SPI v6.50.

U nastavku vam donosimo prikaz spomenute komponente:
 

Kontrola lc-datepicker dostupna je na našim NPM i GitHub repozitorijima pa klikom na linkove možete vidjeti prvu LC komponentu otvorenog koda.


Isprintajte stranicu