Prikaz smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. – 2016. Godine


Na sjednici održanoj 26.rujna 2013. Vlada RH je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. – 2016. koje su objavljene na njezinim internet stranicama. [1] Kako zasad nisu donesene Upute za izradu proračuna za sljedeće tri godine to u nastavku dajemo općinama, gradovima i županijama samo osnovne naznake i parametre iz Vladinih Smjernica koje mogu koristiti do dobivanja Uputa iz Ministarstva financija.

Kao i prethodnih godina najvažnije što treba naglasiti jest da su projekcije izrađene u dosad najtežim gospodarskim uvjetima krize i fiskalnoj neravnoteži u zemlji.

Međutim valja naglasiti da je Vlada istovremeno  donijela dodatne mjere fiskalne konsolidacije čiji će učinak biti u potpunosti uključen prilikom donošenja plana državnog proračuna za 2014. godinu, a koje bi trebale rezultirati bitnim restrukturiranjem prvenstveno rashodne strane proračuna.

Te mjere nužne su za smanjenje proračunskog manjka na razinu ispod 3% BDP-a u idućih nekoliko godina. Najznačajnije reforme provodit će se u sustavima zdravstva, socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, obrazovanja i sustavu plaća u državnim i javnim službama.

Iz Smjernica ističemo odrednice koje se odnose na državni proračun a imaju utjecaj na JLPRS:
Za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u prilogu dajemo tablični zbrojni prikaz kretanja prihoda i rashoda 576 JLPRS u razdoblju 2012.-2016. godine i njihove međugodišnje odnose na bazi  Priloga 3. iz Smjernica. Porez i prirez na dohodak, bilježi konstantan udio u vrijednosti BDP od 3,1%,a udio materijalnih rashoda i rashoda za zaposlene pada. Tablični zbrojni prikaz kretanja prihoda i rashoda 576 JLPRS u razdoblju 2012.-2016. godine 


Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl.polit. 
[1] http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh/sjednice_i_odluke_vlade_rh/117_sjednica_vlade_republike_hrvatske


Isprintajte stranicu