Polugodišnji financijski izvještaji proračuna


Približava se rok za predaju polugodišnjih financijskih izvještaja za proračune i proračunske korisnike. Povodom toga ORP tim je pripremio radionice na temu pripreme financijskih izvještaja razine 22 za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike. Objasnit će se preduvjeti koji moraju biti zadovoljeni za automatsku pripremu obrazaca kroz aplikaciju: razrađenost plana proračuna po proračunskim klasifikacijama - posebno proračunskim korisnicima i izvorima financiranja, ažuriranje računa za 367. Objasniti će se način pripreme financijskih izvještaja u slučajevima kada je djelomično ili potpuno uvedena riznica, te kada nije uvedena riznica - ovisno o tome da li se prihodi proračunskih korisnika djelomično, potpuno ili ne uplaćuju u nadležni proračun. Pokazati će se načini kontrole pripremljenih obrazaca, posebno kontrolna izvješća za račune 367.

Radionice će se održati u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Datumi održavanja radionica i detaljan program istih možete pronaći OVDJE.

Rok za predaju polugodišnjih izvještaja je 10. srpnja 2015. godine, odnosno 20. srpnja 2015. godine za izvanproračunske korisnike i konsolidirane financijske izvještaje. Financijski izvještaji se predaju instituciji ovlaštenoj za obradu podataka (FINA-i) u elektroničkom obliku:


Isprintajte stranicu