Paket prijedloga zakona koje je Vlada uputila na raspravu i donošenje u Hrvatski sabor


Vlada RH na svojoj 7. sjednici održanoj 9. veljače 2012. usvojila je više zakonskih prijedloga i uputila ih Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje.Kako se radi o zakonima za koje se predlaže donošenje po hitnom postupku, a od interesa su ne samo za građane i pravne osobe kao obveznike plaćanja javnih davanja i korištenja usluga državne uprave već i sve korisnike LC programa u nastavku izdvajamo najbitnije zakonske prijedloge.

Izvorne zakonske tekstove možete naći na internet stranicama Vlade

1. PRIJEDLOG O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA –  hitni postupak
 
Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost predlaže se ( primjena) od 1. 3. 2012.
  Od 1. siječnja 2013. godine stupile bi na snagu odredbe Zakona kojima se propisuje da će se
POSLJEDICE DONOŠENJA ZAKONA
1. Zbog promjene Zakona za 9 mjeseci 2012. godine povećali bi se prihodi državnog proračuna za otprilike 2,5 milijardi kuna, dok se u narednim godinama očekuje povećanje prihoda za otprilike 2,6 milijardi kuna.
2. Promjena Zakona ne utječe izravno na prihode proračuna jedinica lokalne samouprave i jedinica područne(regionalne) samouprave jer je porez na dodanu vrijednost prihod državnog proračuna RH.

2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA – hitni postupak
 
Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak predlaže se da se
POSLJEDICE DONOŠENJA ZAKONA 
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA – hitni postupak
 
Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit predlaže se:
POSLJEDICE DONOŠENJA ZAKONA 
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA – hitni postupak
 
Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima predlaže se :
POSLJEDICE DONOŠENJA ZAKONA  5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM INSPEKTORATU REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA – hitni postupak
 
Predloženim Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona Financijski inspektorat definira se kao ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva financija kojom upravlja predstojnik.
 
POSLJEDICE DONOŠENJA ZAKONA – ne utječe na prihode proračuna jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave.

6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA – hitni postupak
 
Predloženim Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona Ured za sprječavanje pranja novca umjesto upravne organizacije u sastavu Ministarstva financija definira se kao ustrojstvena jedinicu u sastavu. Ministarstva financija kojom upravlja predstojnik.
POSLJEDICE DONOŠENJA ZAKONA – ne utječe na prihode proračuna jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave.


7. PRIJEDLOG ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA-– hitni postupak
 
Predlaže se donošenje novoga Zakona o poreznoj upravi, a ne izmjena i dopuna važećeg zakona i to zbog značajnog broja promjena zakonskih odredbi: usklađivanje s drugim zakonskim propisima (iz djelokruga Financijske policije koja prelaze u djelokrug Porezne uprave i preciznije definiranje pojedinih zakonskih odredbi.
 
U odnosu na sada važeći Zakon nove odredbe su
POSLJEDICE DONOŠENJA ZAKONA – izravnone utječe na prihode proračuna jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI STEČAJNOG ZAKONA S KONAČNIM PRIJEDLOG ZAKONA – hitni postupak
 
Predloženim Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona predlaže se dopuna članka 86. (troškova stečajnoga postupka) tako da svakom radniku stečajnog dužnika, osim uprave društva, pripada naknada u visini tri minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, ukoliko taj iznos naknade nije moguće ostvariti prema članku 3. stavku 1. točke 1.Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca - NN 86/08.).
 
POSLJEDICE DONOŠENJA ZAKONA – ne utječe na prihode državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave.

Pripremila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl. politolog


Isprintajte stranicu