Od 1. prosinca 2018. neoporezivo se može isplatiti 5.000,00 kn


U Narodnim novinama 106/18. od 30.11.2018.  objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak.  Prema navedenim izmjenama poslodavac svojim zaposlenicima može neoporezivo isplatiti 5.000,00 kn za nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika koji mogu biti: Neoporeziva nagrada se prikazuje u JOPPD obrascu na uobičajeni način pod red br, 15.1. stranice B sa šifrom 63 – Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.).
     
U LC aplikacijama treba poduzeti slijedeće radnje:
  1. U aplikaciji 151- Sustav izvješćivanja porezne uprave potrebno je u  Katalozima, Katalozi JOPPD, Neoporezivi primici odabrati opciju Novi te unijeti u polje Oznaka 63 a u polje Opis Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) 
  2. U aplikaciji 150 – Plaće i naknade potrebno je u Katalozima, Vrste primanja, unijeti novu vrstu primanja koja će imati, Formulu 31,  oznaku neoporezivog primitka 63, te od kvačica u desnom dijelu ekranu trebaju biti uključene samo Faktor poduzeća, Karton te Isplata plaće.


Isprintajte stranicu