Obračun plaća i upravljanje kadrovima (HR)


Obračun plaća i upravljanje kadrovima (HR) Shema obračuna plaća i upravljanja kadrovima|spi
Aplikacija SPI/OBRAČUN PLAĆA I NAKNADA, kao što joj naziv i govori, služi za obračunavanje plaće i drugog dohotka, a namijenjen je svim vrstama korisnika: Jedan program i pripadajuću bazu podatak može koristiti više korisnika (te po više nivoa), njihovi podaci su potpuno nezavisni i odvojeni. Ti korisnici mogu biti različitih tipova i karakteristika. Ovo je na primjer zanimljivo knjigovodstvenim servisima koji jednim programom mogu voditi poslovanje za više svojih klijenata ili bilo koje računovodstvo koje radi za više različitih korisnika.

Glavni poslovi koji se obavljaju kroz aplikaciju:  Na osnovu napravljenih obračuna kreiraju se i ispisuju virmani ili formiraju zbrojni nalozi koji se dostavljaju banci ili šalju Internet plaćanjem.

Također se prilikom isplate plaće ili drugog dohotka formiraju KDX-ovi, kao i datoteke za banku (više različitih banaka) za isplate po tekućim (plaća) ili žiro računima (drugi dohodak) sa rekapitulacijom (popisom) po zaposlenima.
Priprema slogova za JOPPD obrazac.
 
IZVJEŠĆA 

Program Plaće i naknade nudi izbor raznih izvješća: DODATNE MOGUĆNOSTI I POGODNOSTI

SPI/Obračun plaća i naknada fleksibilan je u unosu podataka pa se tako može unositi razne vrste radnog odnosa, a uz njih i vrste primanja na koje se vežu formule koje postoje inicijalno sa programom što korisniku omogućava da sam definira postavke obračuna prema svojim potrebama.

Moguće je za jednu osobu izračunavati bruto-neto vrste primanja sa neto-bruto vrstama primanja unutar jednog obračuna.
Program je povezan i otvoren prema drugim programima, tako da se napravljen i arhiviran obračun može povući kroz sustav integralnog knjiženja unutar glavne knjige (profitne ili neprofitne).

Isplata plaće moguće je vršiti direktno na svaki tekući/žiro račun zaposlenog/primatelja drugog dohotka ili formirati zbrojni nalog.
Moguće je pratiti refundacije bolovanja.

Kroz program je moguće obračunavati kredite, obustave, ovrhe – kunske i devizne na plaći ili obustave na drugom dohotku.

Program plaće i naknade povezan je i sa programima kadrovska evidencija, evidencija prisutnost, blagajna, putni nalozi, dugotrajna imovina i to na način da se zaposleni u plaćama vidi u svim navedenim aplikacijama u formi koja je potrebna za rad određene aplikacije. Promjena u plaćama automatski se reflektira kao promjena i u svim ostalim programima.
  


Isprintajte stranicu