Obavijest poreznim obveznicima koji u tuzemstvu obavljaju isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV – obrazac PPO 2013/2014


Porezna uprava je 29.09.2014. godine na stranicama objavila obavijest kojom poziva sve porezne obveznike upisane u registar obveznika PDV-a koji obavljaju isporuke dobara i usluga za koje je primatelj obvezan platiti PDV sukladno članku 75. stavku 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost - dostave podatke strukturirane u obrascu „Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze“ (Obrazac PPO – 2013/2014) za razdoblje od 01.07. do 31.12.2013., od 01.01. do 30.06.2014., te od 01.07. do 31.12.2014. godine.

Obrasce za razdoblja od 01.07. do 31.12.2013. godine te od 01.01. do 30.06.2014. godine porezni obveznici su obvezni podnijeti do 31.10.2014. godine, a obrasce za razdoblje od 01.07. do 31.12.2014. godine obvezni podnijeti do 28.02.2015. godine. Obrasci će se podnositi putem web aplikacije e-Porezna, a podnošenje će biti omogućeno od 15.10.2014. godine.

Obrazac PPO – 2013/2014 ne podnosi se u slučaju da pravna ili fizička osoba nije isporučivala dobra ili usluge iz članka 75. stavka 3. Zakona u razdobljima za koje se navedeni obrazac podnosi. Primjerice ukoliko porezni obveznik u razdoblju od 01.07. do 31.12.2013. godine nije obavljao isporuke iz članka 75. stavka 3. Zakona tada ne podnosi Obrazac PPO – 2013/2014 za navedeno razdoblje, više informacija možete pronaći na stranicama Porezne uprave.

Vezano za ovu novost, naša tvrtka će u najkraćem mogućem roku omogućiti svojim korisnicima popunjavanje obrasca izravno iz aplikacije – Obračun PDV-a. Rokovi dorade u aplikaciji ovise o objavi potrebnih shema od strane Porezne uprave.

Svi korisnici obveznici PDV-a koji će imati obvezu predaje PPO obrasca u mogućnosti su već i sada pomoću izvješća „Ostale porezne evidencije“ u aplikaciji – Obračun PDV-a ispisati podatke o isporukama po čl.75. st.3 Zakona o PDV-u koje je potrebno prikazati u PPO obrascu.


Isprintajte stranicu