Obavijest porezne uprave o upisu u registar obveznika PDV-a za JLP(R)S


Porezna uprava je dana 12.12.2013. godine na svojim stranicama objavila obavijest o upisu u registar obveznika PDV-a kojom izvješćuju sve potencijalne nove porezne obveznike da su dužni samostalno podnijeti zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a.
 
Tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: tijela) mogu postati obveznici PDV-a u sljedećim slučajevima: S tim u vezi napominje se da su tijela kao i svi drugi porezni obveznici obvezna sama podnijeti zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja 2014. godine, ako su u 2013. godini od obavljanja djelatnosti, ostvarili isporuke u vrijednosti većoj od 230.000,00 kuna.  

Obzirom na navedeno ističe se da Porezna uprava neće tijela upisivati u registar obveznika PDV-a na vlastitu inicijativu. Posebno ističemo da ćemo u što kraćem periodu objaviti koje se sve djelatnosti što ih obavljaju tijela ubrajaju u iznos od 230.000,00 kuna.
 
 


Isprintajte stranicu