Kao nadležno resorno tijelo i nositelj Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Službe za digitalno gospodarstvo, obaviještavamo sve javne naručitelje kako slijedi.
Svi javni i sektorski naručitelji sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18) zaprimaju i obrađuju te izvršavaju plaćanje računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.
Svi eRačuni u javnoj nabavi moraju biti razmijenjeni kroz nacionalnu centralnu platformu za razmjenu eRačuna pri Financijskoj agenciji (Fina); servis eRačun za državu, što znači da sa strane izdavanja/pošiljanja i zaprimanja eRačuna – isti se moraju poslati odnosno zaprimiti putem predmetne platforme eRačun za državu.
Svi javni naručitelji zaprimaju elektroničke račune isključivo putem nacionalne centralne platforme odnosno Fininog servisa e-Račun za državu, a izdavatelji šalju javnim naručiteljima eRačuna na isti način.
Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem informacijskih posrednika koji su povezani/integrirani sukladno EU normi za eRačun sa Fininim servisom eRačun za državu.
Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU Normom prema Fininom servisu e-Račun za državu, možete pronaći na Fininim web stranicama www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.
Svi ostali pokušaji isporuke računa putem maila ili bilo kojeg drugog kanala ne smatraju se valjano razmjenjenim eRačunima i imaju se odbiti, budući njihovo slanje/zaprimanje koristeći mail – nije u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, odnosno protivno je odredbama Zakona i podzakonskih akata.