Novo statističko izvješće za potrebe Porezne uprave - obrazac OPZ-STAT-1


Na temelju izmjena Općeg poreznog zakona u NN 78/2015 objavljen je Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvještajima i poreznoj nagodbi u kojem je između ostalog opisan i postupak podnošenja statističkih izvještaja za društva koja imaju dospjela, a nenaplaćena potraživanja na obrascu OPZ-STAT-1.

Obzirom na propisani sadržaj obrasca može se zaključiti da se novo statističko izvješće uvodi kako bi se dobile informacije o obveznicima PDV-a koji kasne s plaćanjima prema svojim dobavljačima, odnosno djeluju protivno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i ne drže se zakonom propisanih rokova za podmirenje svojih obveza.

Isto tako i u Zakonu o PDV-u postoji odredba koja kaže da je kupac jamac platac dobavljaču za PDV u situaciji kada poreznom obvezniku koji mu je obavio isporuku nije platio najmanje iznos PDV-a obračunatog u računu u propisanom roku.
 
Obveznici sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima su porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja, a koja su dospjela sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza propisanim posebnim propisom.
 
Rokovi za sastavljanje statističkih izvještaja i dostava na obrascu OPZ-STAT-1 obveza je do naplate potraživanja u cijelosti ili cjelokupnog otpisa i to tromjesečno.

 
Rok podnošenja Sa stanjem na dan Koji nisu naplaćeni do
     
20. svibnja 31. ožujka 30. travnja
20. kolovoza 30. lipnja 31. srpnja
20. studenog 30. rujna 31. listopada
20. veljače 31. prosinca 31. siječnja
 

Iznimno za 2015. godinu izvješće se sastavlja sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine, a obveznici su ga dužni dostaviti Poreznoj upravi putem sustava e-Porezna na obrascu OPZ-STAT-1 najkasnije do 20. veljače 2016. godine.


Isprintajte stranicu