Novi zakonski obrasci u aplikaciji Obračun plaća i naknada


Nakon nadogradnje SPI sustava novom verzijom programa 6.00.03.03 u aplikaciji Obračun plaća i naknada dobiva se mogućnost ispisa novih jedinstvenih obrazaca obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine: Za ispravno punjenje i ispisivanje novih obrazaca potrebno je prethodno podesiti parametre punjenja isplatne liste. U prilogu Vam dosnosimo kratke upute koje bi Vam trebale olakšati podešavanje parametara, upute možete preuzeti OVDJE.


Isprintajte stranicu