Novi zakon o PDV-u i izmjene u LC aplikacijama


Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/2013, od 18.06.2013.) donosi nam niz novosti i to uglavnom za one korisnike koji posluju sa zemljama članicama EU, za korisnike koji posluju samo unutar hrvatskog tržišta promjene se mogu sažeti u novi PDV obrazac, izmjenu datuma za prijavu PDV-a na 20. u mjesecu za protekli mjesec i manjih izmjena u obaveznim elementima na ispisu računa.

Obzirom da će se Hrvatska vrlo skoro pridružiti EU potrebno je napraviti određene prilagodbe kako bismo uskladili poslovanje prema Direktivama koje nam propisuje EU.

U tom pogledu LC tim čini sve da bi korisnici na vrijeme dobili sve potrebne izmjene i prilagodili svoje poslovanje novim propisima.

Promjene koje nas očekuju su:
Informacije o svim izmjenama koje će se dogoditi unutar aplikacija automatski kao i o izmjenama koje će korisnici sami morati napraviti bit će uskoro dostupne na našim stranicama.
 


Isprintajte stranicu