Nove porezne stavke za plaću i za drugi dohodak


Prema Zakonu o porezu na dohodak koji stupa na snagu od 1.1.2017. propisane su nove porezne stavke za plaću i za drugi dohodak. Primjena počinje od 1.1.2017. što znači da sve oporezive isplate u siječnju 2017. nadalje trebaju imati obračunati i plaćen predujam poreza na dohodak prema novim poreznim stavkama. 

LC je za Vas pripremio upute što treba podesiti u aplikaciji 150 i 951 da bi obračuni bili u skladu sa zakonom. Upute možete pronaći u zaštićenom dijelu ZA REGISTRIRANE KORISNIKE.

Upute

Molimo Vas da izvršite PRIJAVU/REGISTRACIJU na www.spi.hr da biste pristupili zaštićenom dijelu za registrirane korisnike.


Isprintajte stranicu