Napomena uz pripremu financijskih izvještaja za razdoblje 01.01. do 31.03.2017. godine


Molimo korisnike da prilikom popunjavanja obrazaca, koje su preuzeli sa FINI-nih internet stranica i koje su učitali u Libusoft Cicom program, provjere stanja bilančnih računa na slijedećim AOP-ima: Provjera se posebno odnosi na kolonu podaci prethodne godine s obzirom na promjenu kontrole u obrascima.
 
Napomena za punjenje obrazaca kroz Libusoft Cicom program:

Molimo korisnike da ne pokreću dodatne obrade za ažuriranje obrazaca. Obrasci su ažurirani automatski. Ukoliko ste dobili obavijest o ažuriranju obrazaca možete slobodno, bez dodatnih obrada, početi sa pripremom izvještaja.


Isprintajte stranicu