Moja IP adresa


IP (Internet Protocol) adresa je jedinstvena brojčana oznaka svakog računala na internetu. Svaki korisnik odnosno svako računalo dobiva IP adresu kojom je predstavljeno na internetu.

Ovdje možete provjeriti svoju IP adresu: http://ipadresa.com/
 


Isprintajte stranicu