Ministar financija donio je izmjene pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu


Objavljeno 02.01.2019.

Za obveznike primjene proračunskog računovodstva značajna je novost da je ministar financija donio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu koji je stupio na snagu i treba se primjenjivati osmog dana od dana donošenja.[1]  U nastavku dajemo izmjene Pravilnika.
U izmjenama citiranoga Pravilnika [2] izmijenjen je članak 14. koji utvrđuje sadržaj obaveznih bilješki uz Bilancu.

Obvezne Bilješke uz Bilancu jesu:
1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) i
2. Popis sudskih sporova u tijeku.
Popise iz točke 1. i 2. treba  iskazati u tablicama.
Treba istaknuti da popis sudskih sporova u tijeku treba obvezno sadržavati : Dosadašnje  tablice obveznih Bilješki iz članka 14. stavka 2. Pravilnika koje su se nalazile u prilogu, brišu i više nisu  sastavni dio Pravilnika.
 Izmjenama ovoga Pravilnika briše se i dosadašnji članak 17. a time i obrazac :UDJ izvještaj jedinice o vlasničkim udjelima /neto imovini koji se dosad nalazio u prilogu a koji više nije njegov sastavni dio.
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur.dipl. polit.
 
[1] Narodne novine br. 112 /2018 objavljeno 14.12. 2018.
[2] Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17


Isprintajte stranicu