LC na Microsoft danu lokalne i područne samouprave 2012.


Dana 20. lipnja 2012. godine u hotelu ARISTOS u Buzinu, LC je u suradnji sa Geodetskim zavodom Rijeka nastupio na MICROSOFT danu lokalne i područne samouprave s prezentacijom KAKO POVEĆATI PRIHODE KOMUNALNE NAKNADE ZA 30-60-100%.

Cilj naše prezentacije je bio prikazati utjecaj korištenja modernih informatičkih rješenja i ažuriranih baza podataka na visinu naplate komunalne naknade.

Glavna poruka s treće konferencije je očekivanje građana za dobivanje kvalitetnijih usluga, te jednostavnija, upotrebljivija i cjenovno učinkovitija rješenja, koja moraju biti dostupna svim građanima, pa i onima koji ne koriste računala.


Isprintajte stranicu