Konzultantsko savjetovanje - Priprema za popunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva


Poštovani korisnici,

za Vas smo organizirali konzultantsko savjetovanje - seminar "Priprema za popunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva“.

Konzultantsko savjetovanje - seminar namijenjeno je svim trgovačkim društvima u vlasništvu jedne ili više JLP(R)S.

Cilj savjetovanja - seminara je pomoći korisnicima u pripremi i popunjavanju dokumentacije za pravovremenu predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Molimo sudionike da sa sobom donesu: Datum održavanja je 15.03.2017. u LC edukativnom centru Zagreb.
Planirano trajanje je od 09:30 do 15:00 sati.

SADRŽAJ RADIONICE:
1. OTVARANJE RADIONICE I IZLAGANJE PLANA RADA
2. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2016. 3. PRAKTIČNI RAD NA DOKUMENTIMA KOJI SE MORAJU PRILOŽITI UZ IZJAVU: 4. PITANJA I ODGOVORI
NAPOMENA:

Cijena konzultantskog savjetovanja-seminara za jedan dan je 800,00 kn + PDV po sudioniku. Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

Ako se odlučite sudjelovati, molimo Vas da najkasnije do 09.03.2017. godine u 12:00 izvršite prijavu sudionika putem priložene PRIJAVNICE koja je aktivna do krajnjeg roka za prijavu ili do ispunjenja termina. 

Napomena: obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja bez obavijesti u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


Isprintajte stranicu